ФЭНДОМ


Технологія Править

 1. Технологія
 2. Біотехнологія
 3. Одежда
  1. Хлопокъ
 4. Инженерное дѣло
  1. Рычагъ
  2. Блокъ
  3. Винтъ
  4. Клинъ
  5. Колесо
 5. Орошеніе
  1. Плугъ
 6. Металлургія
 7. Нанотехнологія

Коммуникаціи Править

 1. Общеніе
 2. Книга
 3. Информація
  1. Энциклопедія
 4. Журналистика
  1. Газета
  2. Средства массовой информаціи
 5. Книгопечатаніе
 6. Желѣзнодорожный транспортъ
 7. Телефонъ

Электроника Править

 1. Электроника
  1. Сила тока
  2. Частота
 2. Компоненты
  1. Электрическій конденсаторъ
  2. Катушка индуктивности
  3. Транзисторъ
  4. Діодъ
  5. Резисторъ
  6. Трансформаторъ

Компьютеръ и интернетъ Править

 1. Компьютеръ
  1. Жёсткій дискъ
  2. Микропроцессоръ
  3. Запоминающее устройство съ произвольнымъ доступомъ
 2. Искусственный разумъ
 3. Информаціонныя технологіи
  1. Алгоритмъ
 4. Интернетъ
  1. Электронная почта
  2. Всемірная паутина
 5. Операціонная система
 6. Языкъ программированія
 7. Программное обеспеченіе
 8. Интерфейсъ пользователя


Матеріалы и энергія Править

 1. Энергія (подразумѣвается болѣе частная статья)
  1. Возобновляемая энергія
 2. Электричество
  1. Ядерная энергія
 3. Ископаемое топливо
 4. Двигатель внутренняго сгоранія
 5. Паровая машина
 6. Огонь

Матеріалы Править

 1. Стекло
 2. Бумага
 3. Пластмассы
 4. Древесина

Транспортъ Править

 1. Транспортъ
 2. Воздушное судно
 3. Автомобиль
 4. Велосипедъ
 5. Лодка
 6. Судно
 7. Поѣздъ

Оружіе Править

 1. Оружіе
 2. Топоръ
 3. Взрывчатыя вещества
  1. Порохъ
 4. Огнестрѣльное оружіе
  1. Пулемётъ
 5. Ядерное оружіе
 6. Мечъ
 7. Танкъ