ФЭНДОМ


Событія Править


* Бракъ Дэвида, графа Кумбріи, съ дочерью графа Нортумбріи. Дэвидъ становится графомъ Хантингтономъ и вассаломъ Англіи.
* Въ Лундѣ основана первая въ Скандинавіи архіепископская кафедра, власть которой распространилась на всѣ Скандинавскія страны
* Первое письменное упоминаніе города Орадя
* Владимиръ Всеволодовичъ Мономахъ взошёлъ на престолъ
* Бѣгство изъ Венгріи на Русь Евфиміи. Здѣсь у неё рождается сынъ Коломана Борисъ.
* Турки-сельджуки осаждаютъ Никею, Алексѣй Комнинъ разбиваетъ ихъ.
* Ромеи во главѣ с Алексѣемъ Комниномъ одержали побѣду над арміей тюрокъ около Никеи.
* Второй бракъ короля Іерусалима Балдуина съ Аделаидой, вдовой Роджера I.
* Пораженіе крестоносцевъ при Тивериадѣ от эмира Мосула Маудуда.
* Маудудъ убитъ исмаилитомъ.
* Къ власти надъ маньчжурами приходитъ Агуда
* Правителемъ Пагана становится Алаунситху
* 1113, іюль — 1118, январь — Лѣта Эйкю въ Японіи.
* Княземъ Мстиславомъ Владимировичемъ заложенъ Николо-Дворищенскій соборъ

Родились Править


См. также: Категорія:Родившіеся въ лѣто 1113
* Ванъ Чунъянъ

Скончались Править


См. также: Категорія:Умершія въ лѣто 1113
* 16 апрѣляСвятополкъ II Изяславичъ (р.1050), великій князь кіевскій (1093—1113).
* Кукша, просвѣтитель вятичей (убитъ).